Biocidi

Barricade EC20(50ml)
Barricade EC20(50ml) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) ПРИМЕНА: BARRICADE EC-20 је контактни и дигестивни инсектицид који сузбија одрасле облике мува. Примењује ce у концентрацији 0, 5% (50 ml препарата у 10 l воде) у сточарским објектима прскањем зидова, опреме, валова све док се не наквасе. Да би се п...
350 din
Galibrom GB(500gr)
Galibrom GB(500gr) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Bromadiolon (0, 05 g/kg preparata) ПРИМЕНА: GALIBROM GB се употребљава као антикоагулантни родентицид у складиштима пољопривредних производа, у којима роба није у расутом стању, и у објектима јавне хигијене за сузбијање: a) cивог пацова (Rattus norvegicus), постављањем мамака у гомилице, у кол...
80 din
Hektor(5kg)
Hektor(5kg) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Ciromazin (500 g/kg preparata) ПРИМЕНА: HEKTOR је инсектицид-ларвицид намењен сузбијању ларви мува (Musca domestica) у сточарским објектима (стајњак у живинарским фармама) и стајњаку на отвореном. Количина примене је 1 g/m2 стајњака или другог супстрата у коме су ларве му...
70.480 din
Kontakt(50ml)
Kontakt(50ml) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Deltametrin (25 g/l preparata) + sinergist piperonil butoksid (225 g/l preparata) ПРИМЕНА: KONTAKT је несистемични инсектицид који се користи за сузбијање бубашваба (Blattа orientalis- црна, Blatella germanicaсмеђа) и складишних инсеката...
370 din
Kontakt(l.)
Kontakt(l.) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Deltametrin (25 g/l preparata) + sinergist piperonil butoksid (225 g/l preparata) ПРИМЕНА: KONTAKT је несистемични инсектицид који се користи за сузбијање бубашваба (Blattа orientalis- црна, Blatella germanicaсмеђа) и складишних инсеката...
4.470 din
Muver(100gr)
Muver(100gr) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Tiametoksam (100 g/kg preparata) + cis-trikoz-9-en (0, 5 g/kg preparata) ПРИМЕНА: MUVER је системични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем, који се користи за сузбијање одраслих облика мува (Мusca domestica - кућна мува и Stomoxys calcitrans - стајска му...
740 din
Muver(400gr)
Muver(400gr) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Tiametoksam (100 g/kg preparata) + cis-trikoz-9-en (0, 5 g/kg preparata) ПРИМЕНА: MUVER је системични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем, који се користи за сузбијање одраслих облика мува (Мusca domestica - кућна мува и Stomoxys calcitrans - стајска му...
3.450 din
Nadzor (50ml)
Nadzor (50ml) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Lambda - cihalotrin (100 g/l preparata) Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za primenu u oblasti javnog zd...
340 din
Nadzor 10WP(50gr)
Nadzor 10WP(50gr) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Lambda-cihalotrin (100 g/kg preparata) ПРИМЕНА: NADZOR 10 WP је контактни инсектицид намењен за сузбијање црне бубашвабе (Blattа orientalis), смеђе бубашвабе (Blatella germanica), жутих мрава (Monomorium pharaonis), домаће муве (Musca domestica) и стајс...
340 din
Push 5(100gr)
Push 5(100gr) Biocidi
Aktivna materija: metaldehid 5% ПРИМЕНА: PUSH 5 је молусцид са контактним и дигестивним деловањем и користи се у вртовима, расадницима и повртњацима за сузбијање: великог пужа голаћа (Arion lusitanicus), малог црног пужа голаћа (Deroceras agreste) и малог сивог пужа голаћа (Deroceras agreste) посипањем у тра...
80 din
Push 5(500gr)
Push 5(500gr) Biocidi
Aktivna materija: metaldehid 5% ПРИМЕНА: PUSH 5 је молусцид са контактним и дигестивним деловањем и користи се у вртовима, расадницима и повртњацима за сузбијање: великог пужа голаћа (Arion lusitanicus), малог црног пужа голаћа (Deroceras agreste) и малог сивог пужа голаћа (Deroceras agreste) посипањем у тра...
390 din