Herbicidi

Pikogal plus(100ml)
Pikogal plus(100ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (300 g/l preparata) ПРИМЕНА: PIKOGAL PLUS је селективни, системични (транслокациони) хербицид, који се користи за сузбијање широколисних корова у засаду: - Шећерне репе, у количини од 0, 2-0, 4 l/ha (2-4 ml на 100 m2), третирањем када је шећерна репа у фази 2-4 листа (фазе 12-14 ВВ...
960 din
Pikogal plus(300ml)
Pikogal plus(300ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (300 g/l preparata) ПРИМЕНА: PIKOGAL PLUS је селективни, системични (транслокациони) хербицид, који се користи за сузбијање широколисних корова у засаду: - Шећерне репе, у количини од 0, 2-0, 4 l/ha (2-4 ml на 100 m2), третирањем када је шећерна репа у фази 2-4 листа (фазе 12-14 ВВ...
2.870 din
Pikogal plus(l.)
Pikogal plus(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (300 g/l preparata) ПРИМЕНА: PIKOGAL PLUS је селективни, системични (транслокациони) хербицид, који се користи за сузбијање широколисних корова у засаду: - Шећерне репе, у количини од 0, 2-0, 4 l/ha (2-4 ml на 100 m2), третирањем када је шећерна репа у фази 2-4 листа (фазе 12-14 ВВ...
8.880 din
Plamen(100ml)
Plamen(100ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Dikamba - DMA (577, 9 g/l preparata) ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: PLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMEN се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи као селективни транслокациони хербицид за...
340 din
Plamen(20.l)
Plamen(20.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Dikamba - DMA (577, 9 g/l preparata) ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: PLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMEN се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи као селективни транслокациони хербицид за...
22.110 din
Plamen(200ml)
Plamen(200ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Dikamba - DMA (577, 9 g/l preparata) ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: PLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMEN се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи као селективни транслокациони хербицид за...
680 din
Plamen(l.)
Plamen(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Dikamba - DMA (577, 9 g/l preparata) ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: PLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMEN се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи као селективни транслокациони хербицид за...
2.310 din
Rafal 120 (1.l)
Rafal 120 (1.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kletodim (120 g/l preparata) ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korov...
1.860 din
Rafal 120 (100ml)
Rafal 120 (100ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kletodim (120 g/l preparata) ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korov...
360 din
Rafal 120 (5.l)
Rafal 120 (5.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kletodim (120 g/l preparata) ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korov...
8.410 din
Rampa EC(200ml)
Rampa EC(200ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (360 g/l preparata) ПРИМЕНА: RAMPA EC је селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање усколисних и широколисних корова у усеву:  соје у количини 0, 75 l/ha (7, 5 ml на 100 m2), третирањем пре сетве уз обавезну инкорпорацију на 5-8 cm (непосредно после примене или на...
1.180 din
Rampa EC(l.)
Rampa EC(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (360 g/l preparata) ПРИМЕНА: RAMPA EC је селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање усколисних и широколисних корова у усеву:  соје у количини 0, 75 l/ha (7, 5 ml на 100 m2), третирањем пре сетве уз обавезну инкорпорацију на 5-8 cm (непосредно после примене или на...
5.920 din
Rezon(10.l)
Rezon(10.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Terbutilazin (500 g/l preparata) ПРИМЕНА: REZON је селективни, транслокациони хербицид. Користи се за сузбијање једногодишњих широколисних корова у: 1. меркантилном и силажном кукурузу, после сетве, а пре ницања усева и корова или после ницања кукуруза до фазе трећег листа (фазе 00-13 ВВС...
8.730 din
Rezon(l.)
Rezon(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Terbutilazin (500 g/l preparata) ПРИМЕНА: REZON је селективни, транслокациони хербицид. Користи се за сузбијање једногодишњих широколисних корова у: 1. меркантилном и силажном кукурузу, после сетве, а пре ницања усева и корова или после ницања кукуруза до фазе трећег листа (фазе 00-13 ВВС...
920 din
Skaut(250ml)
Skaut(250ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Mezotrion (480 g/I preparata) РИМЕНА: SKAUT je селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање широколисних корова у усеву кукуруза у количини 0, 15-0, 25 l/ha (1, 5-2, 5 ml на 100 m2) уз додатак 0, 5% оквашивача Аlteox Wet 40, када је кукуруз у фази развоја од дру...
2.310 din
Skaut(l.)
Skaut(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Mezotrion (480 g/I preparata) РИМЕНА: SKAUT je селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање широколисних корова у усеву кукуруза у количини 0, 15-0, 25 l/ha (1, 5-2, 5 ml на 100 m2) уз додатак 0, 5% оквашивача Аlteox Wet 40, када је кукуруз у фази развоја од дру...
8.650 din
Spektrum((5.l)
Spektrum((5.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Fluazifop-p-butil (150 g/l preparata) ПРИМЕНА: SPEKTRUM је селетивни, транслокациони хербицид који се користи за сузбијање усколисних корова у усевимашећерне репе, сунцокрета, соје, кромпира, лука и засадима јабуке, крушке и дуње, у количини од:  0, 8-1, 3 l/ha (8-13 ml на 100 m2 )  0...
13.920 din
Spektrum((l.)
Spektrum((l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Fluazifop-p-butil (150 g/l preparata) ПРИМЕНА: SPEKTRUM је селетивни, транслокациони хербицид који се користи за сузбијање усколисних корова у усевимашећерне репе, сунцокрета, соје, кромпира, лука и засадима јабуке, крушке и дуње, у количини од:  0, 8-1, 3 l/ha (8-13 ml на 100 m2 )  0...
2.910 din
Talisman(10.l)
Talisman(10.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (40 g/l preparata) ПРИМЕНА: TALISMAN је селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање травних и неких широколисних корова у усеву кукуруза:  Једнократном применом, када усев кукуруза има 2-6 листова ( фазе 12-16 BBCHскале), у количини: а) 1 l/ha ( 10 m...
11.950 din
Talisman(300ml)
Talisman(300ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (40 g/l preparata) ПРИМЕНА: TALISMAN је селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање травних и неких широколисних корова у усеву кукуруза:  Једнократном применом, када усев кукуруза има 2-6 листова ( фазе 12-16 BBCHскале), у количини: а) 1 l/ha ( 10 m...
470 din
Talisman(l.)
Talisman(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (40 g/l preparata) ПРИМЕНА: TALISMAN је селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање травних и неких широколисних корова у усеву кукуруза:  Једнократном применом, када усев кукуруза има 2-6 листова ( фазе 12-16 BBCHскале), у количини: а) 1 l/ha ( 10 m...
1.270 din
Tangenta(l.)
Tangenta(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Sulkotrion (300 g/l preparata) ПРИМЕНА: TANGENTA је селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих усколисних и широколисних корова у усеву кукуруза у количини: а) 1 - 1, 5 l/ha, (10 - 15 ml на 100 m2 ) третирањем после сетве, а пре ницања усева; б) 1- 1,...
2.860 din
Tezis(100gr)
Tezis(100gr) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Metsulfuron - metil (600 g/kg preparata) ПРИМЕНА: TEZIS је селективни, транслокациони хербицид који се користи за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих широколисних корова у усеву пшенице и јечма. Примењује се фолијарно, третирањем усева од фазе 3 листа до појаве листа заставичара (фазе 13 – 3...
2.380 din
Tezis(10gr)
Tezis(10gr) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Metsulfuron - metil (600 g/kg preparata) ПРИМЕНА: TEZIS је селективни, транслокациони хербицид који се користи за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих широколисних корова у усеву пшенице и јечма. Примењује се фолијарно, третирањем усева од фазе 3 листа до појаве листа заставичара (фазе 13 – 3...
240 din
Pogledaj rezultate 25 to 48 od 53