Zaštita bilja

Barricade EC20(50ml)
Barricade EC20(50ml) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) ПРИМЕНА: BARRICADE EC-20 је контактни и дигестивни инсектицид који сузбија одрасле облике мува. Примењује ce у концентрацији 0, 5% (50 ml препарата у 10 l воде) у сточарским објектима прскањем зидова, опреме, валова све док се не наквасе. Да би се п...
350 din
Basar(200ml.)
Basar(200ml.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: S-metolahlor (960 g/l preparata) ПРИМЕНА: BASAR је селективни хербицид, који се користи за сузбијање једногодишњих усколисних и широколисних корова на површинама за производњу кукуруза, соје, шећерне репе и сунцокрета третирањем земљишта после сетве, а пре ницања усева, када корови још нису...
520 din
Basar(l.)
Basar(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: S-metolahlor (960 g/l preparata) ПРИМЕНА: BASAR је селективни хербицид, који се користи за сузбијање једногодишњих усколисних и широколисних корова на површинама за производњу кукуруза, соје, шећерне репе и сунцокрета третирањем земљишта после сетве, а пре ницања усева, када корови још нису...
2.030 din
Bonaca(200ml)
Bonaca(200ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (359 g/l preparata) ПРИМЕНА: BONACA EC је селективни, транслокациони хербицид. Користи се за сузбијање широколисних корова у: 1. Засадима воћа и винове лозе, у количини 1, 5-2 l/ha (15-20 ml на 100 m2), када су корови у фази и...
1.000 din
Bonaca(5.l)
Bonaca(5.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (359 g/l preparata) ПРИМЕНА: BONACA EC је селективни, транслокациони хербицид. Користи се за сузбијање широколисних корова у: 1. Засадима воћа и винове лозе, у количини 1, 5-2 l/ha (15-20 ml на 100 m2), када су корови у фази и...
16.960 din
Bonaca(l.)
Bonaca(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (359 g/l preparata) ПРИМЕНА: BONACA EC је селективни, транслокациони хербицид. Користи се за сузбијање широколисних корова у: 1. Засадима воћа и винове лозе, у количини 1, 5-2 l/ha (15-20 ml на 100 m2), када су корови у фази и...
3.570 din
Bordovska čorba(300ml)
Bordovska čorba(300ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida (100 g/l preparata) ПРИМЕНА: BORDOVSKA ČORBA 100-SC се користи као протективни фунгицид за сузбијање проузроковача пламењаче (Plasmopara viticola) у за...
220 din
Bordovska čorba(l.)
Bordovska čorba(l.) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Bakar u obliku smeše bakar (II) sulfata pentahidrata i kalcijum hidroksida (100 g/l preparata) ПРИМЕНА: BORDOVSKA ČORBA 100-SC се користи као протективни фунгицид за сузбијање проузроковача пламењаче (Plasmopara viticola) у за...
520 din
Ceres(5.l)
Ceres(5.l) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat-metil (310 g/l preparata) + epoksikonazol (187 g/l preparata) ПРИМЕНA: CERES се користи као системични фунгицид са протективним и куративним деловањем у: Усеву шећерне репе за сузбијање проузроковача сиве пегавости лишћа (Cercospora beticola), третир...
27.650 din
Ceres(l.)
Ceres(l.) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat-metil (310 g/l preparata) + epoksikonazol (187 g/l preparata) ПРИМЕНA: CERES се користи као системични фунгицид са протективним и куративним деловањем у: Усеву шећерне репе за сузбијање проузроковача сиве пегавости лишћа (Cercospora beticola), третир...
5.600 din
Cipkord-20 EC (100ml)
Cipkord-20 EC (100ml) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) Proizvođač : GALENIKA FITOFARMACIJA Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: *Vinova loza pepeljasti gr...
400 din
Cipkord-20 EC (50ml)
Cipkord-20 EC (50ml) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) Proizvođač : GALENIKA FITOFARMACIJA Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: *Vinova loza pepeljasti gr...
300 din
Cipkord-20 EC (l.)
Cipkord-20 EC (l.) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Cipermetrin (200 g/l preparata) Proizvođač : GALENIKA FITOFARMACIJA Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: *Vinova loza pepeljasti gr...
3.980 din
Cosavet 80df (1.kg)
Cosavet 80df (1.kg) Fungicidi
САСТАВ ПРЕПАРАТА: Активна материја: -Sumpor - Садржај: 800 ± 25 g/kg ПРИМЕНА: COSAVET 80-DF је фунгицид са несистемичним деловањем који се користи за - сузбијање проузроковача пепелнице (Podosphaera leucotricha) у засаду јабуке у количини од 0, 3% (3 kg/ha) током вегетације, и то превентивно. Утрошак воде је 6...
270 din
Cosavet 80df (25.kg)
Cosavet 80df (25.kg) Fungicidi
САСТАВ ПРЕПАРАТА: Активна материја: -Sumpor - Садржај: 800 ± 25 g/kg ПРИМЕНА: COSAVET 80-DF је фунгицид са несистемичним деловањем који се користи за - сузбијање проузроковача пепелнице (Podosphaera leucotricha) у засаду јабуке у количини од 0, 3% (3 kg/ha) током вегетације, и то превентивно. Утрошак воде је 6...
6.330 din
Dakoflo 720 (10.l)
Dakoflo 720 (10.l) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (720 g/l preparata) ПРИМЕНА: DAKOFLO 720 SC је несистемични контактни фунгицид са протективним и куративним деловањем који се користи у: - усеву шећерне репе за сузбијање проузроковача пегавости лишћа (Cercospora beticola), третирањем превентивно или при појави пр...
19.610 din
Dakoflo 720 (100ml)
Dakoflo 720 (100ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (720 g/l preparata) ПРИМЕНА: DAKOFLO 720 SC је несистемични контактни фунгицид са протективним и куративним деловањем који се користи у: - усеву шећерне репе за сузбијање проузроковача пегавости лишћа (Cercospora beticola), третирањем превентивно или при појави пр...
290 din
Dakoflo 720 (l.)
Dakoflo 720 (l.) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (720 g/l preparata) ПРИМЕНА: DAKOFLO 720 SC је несистемични контактни фунгицид са протективним и куративним деловањем који се користи у: - усеву шећерне репе за сузбијање проузроковача пегавости лишћа (Cercospora beticola), третирањем превентивно или при појави пр...
2.040 din
Dimetogal (100ml)
Dimetogal (100ml) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Dimetoat (400 g/l preparata) Proizvođač : GALENIKA FITOFARMACIJA Insekticid širokog spektra sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: *Jabuka i dun...
170 din
Dimetogal (l.)
Dimetogal (l.) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Dimetoat (400 g/l preparata) Proizvođač : GALENIKA FITOFARMACIJA Insekticid širokog spektra sa sistemičnim i kontaktnim delovanjem SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: *Jabuka i dun...
1.380 din
Disk(5.l)
Disk(5.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Flurohloridon (250 g/l preparata) ПРИМЕНА: DISK је селективни хербицид, који се користи за сузбијање једногодишњих усколисних и широколисних корова у усеву сунцокрета третирањем земљишта после сетве, а пре ницања усева и корова у количини: Сунцокрет: 2 - 4 l/ha (20 – 40 ml на 100 m2) Утрошак вод...
9.740 din
Disk(l.)
Disk(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Flurohloridon (250 g/l preparata) ПРИМЕНА: DISK је селективни хербицид, који се користи за сузбијање једногодишњих усколисних и широколисних корова у усеву сунцокрета третирањем земљишта после сетве, а пре ницања усева и корова у количини: Сунцокрет: 2 - 4 l/ha (20 – 40 ml на 100 m2) Утрошак вод...
2.090 din
Elisa (100ml)
Elisa (100ml) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Buprofezin (440 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA: *K...
660 din
Elisa (50ml)
Elisa (50ml) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Buprofezin (440 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA Kontaktni insekticid specifičnog spektra delovanja iz grupe regulatora rasta SPEKTAR DELOVANJA I PRIMENA:...
510 din
Pogledaj rezultate 25 to 48 od 182