Zaštita bilja

Galofungin T (300ml)
Galofungin T (300ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat - metil (450 g/l preparata) ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje pro...
920 din
Galofungin T(100ml)
Galofungin T(100ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat - metil (450 g/l preparata) ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje pro...
370 din
Galofungin T(50ml)
Galofungin T(50ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat - metil (450 g/l preparata) ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje pro...
240 din
Galofungin T(l.)
Galofungin T(l.) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Tiofanat - metil (450 g/l preparata) ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje pro...
2.800 din
Glifol (1.l)
Glifol (1.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih uskolisih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepolj...
580 din
Glifol (10.l)
Glifol (10.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih uskolisih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepolj...
5.680 din
Glifol (100ml)
Glifol (100ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih uskolisih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepolj...
130 din
Glifol (300ml)
Glifol (300ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih uskolisih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepolj...
260 din
Globus EC(5.l)
Globus EC(5.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kvizalofop-P-etil (50 g/l preparata) ПРИМЕНА: GLOBUS EC се користи као системични транслокациони хербицид за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих усколисних корова у усевима: Соје, сунцокрета, кромпира, шећерне репе и уљане репице у количини:  0, 5 – 1, 5 l/ha (5 – 15 ml на 100 m2) за с...
7.430 din
Globus EC(l.)
Globus EC(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kvizalofop-P-etil (50 g/l preparata) ПРИМЕНА: GLOBUS EC се користи као системични транслокациони хербицид за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих усколисних корова у усевима: Соје, сунцокрета, кромпира, шећерне репе и уљане репице у количини:  0, 5 – 1, 5 l/ha (5 – 15 ml на 100 m2) за с...
1.500 din
Harpun (100ml)
Harpun (100ml) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Piriproksifen (100 g/l preparata ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanještetočina u voćarstvu i povrt...
780 din
Harpun (l.)
Harpun (l.) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Piriproksifen (100 g/l preparata ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Insekticid sa kontaktnim i digestivnim delovanjem za suzbijanještetočina u voćarstvu i povrt...
5.350 din
Hektor(5kg)
Hektor(5kg) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Ciromazin (500 g/kg preparata) ПРИМЕНА: HEKTOR је инсектицид-ларвицид намењен сузбијању ларви мува (Musca domestica) у сточарским објектима (стајњак у живинарским фармама) и стајњаку на отвореном. Количина примене је 1 g/m2 стајњака или другог супстрата у коме су ларве му...
70.480 din
Kardinal(200ml)
Kardinal(200ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Fluazinam (500 g/l preparata) ПРИМЕНА: KARDINAL је превентивни фунгицид са слабим системичним деловањем. Користи се у: а) засаду винове лозе: за сузбијање проузроковача пламењаче (Plasmopara viticola), третирањем превентивно, од фазе када су развијена три листа ( фаза 13 BBCH скале) или непоср...
1.620 din
Kardinal(l.)
Kardinal(l.) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Fluazinam (500 g/l preparata) ПРИМЕНА: KARDINAL је превентивни фунгицид са слабим системичним деловањем. Користи се у: а) засаду винове лозе: за сузбијање проузроковача пламењаче (Plasmopara viticola), третирањем превентивно, од фазе када су развијена три листа ( фаза 13 BBCH скале) или непоср...
8.080 din
Kontakt(50ml)
Kontakt(50ml) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Deltametrin (25 g/l preparata) + sinergist piperonil butoksid (225 g/l preparata) ПРИМЕНА: KONTAKT је несистемични инсектицид који се користи за сузбијање бубашваба (Blattа orientalis- црна, Blatella germanicaсмеђа) и складишних инсеката...
370 din
Kontakt(l.)
Kontakt(l.) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Deltametrin (25 g/l preparata) + sinergist piperonil butoksid (225 g/l preparata) ПРИМЕНА: KONTAKT је несистемични инсектицид који се користи за сузбијање бубашваба (Blattа orientalis- црна, Blatella germanicaсмеђа) и складишних инсеката...
4.470 din
Konzul (100ml)
Konzul (100ml) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (500 g/l preparata) + cipermetrin (50 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvui ratar...
220 din
Konzul (5.l)
Konzul (5.l) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (500 g/l preparata) + cipermetrin (50 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvui ratar...
8.140 din
Konzul (l.)
Konzul (l.) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (500 g/l preparata) + cipermetrin (50 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA Insekticid širokog spektra delovanja za suzbijanje štetočina u voćarstvui ratar...
1.710 din
Kozak (50ml)
Kozak (50ml) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Lambda - cihalotrin (50 g/l preparata) ПРИМЕНА: КОZAK је несистемични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем који се користи: - У усеву купуса и шећерне репе за сузбијање лисне совице (Mamestra brassicae), у време појаве ларви IV ступња. Количина примене препарата...
290 din
Kozak (l.)
Kozak (l.) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Lambda - cihalotrin (50 g/l preparata) ПРИМЕНА: КОZAK је несистемични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем који се користи: - У усеву купуса и шећерне репе за сузбијање лисне совице (Mamestra brassicae), у време појаве ларви IV ступња. Количина примене препарата је 0, 2 l/ha (2 ml н...
3.660 din
Kulisa(3,5gr)
Kulisa(3,5gr) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Klotianidin (500 g/kg preparata) ПРИМЕНА: KULISA је системични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем намењен за сузбијање обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri) у засаду крушке. Примењује се у количини од 350 g/ha (3, 5 g на 100 m2 ), у време масовног пиљења ларви, односно м...
120 din
Kulisa(350gr)
Kulisa(350gr) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Klotianidin (500 g/kg preparata) ПРИМЕНА: KULISA је системични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем намењен за сузбијање обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri) у засаду крушке. Примењује се у количини од 350 g/ha (3, 5 g на 100 m2 ), у време масовног пиљења ларви, односно м...
9.690 din
Pogledaj rezultate 73 to 96 od 182