Zaštita bilja

Kulisa(35gr)
Kulisa(35gr) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Klotianidin (500 g/kg preparata) ПРИМЕНА: KULISA је системични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем намењен за сузбијање обичне крушкине буве (Cacopsylla pyri) у засаду крушке. Примењује се у количини од 350 g/ha (3, 5 g на 100 m2 ), у време масовног пиљења ларви, односно м...
1.070 din
Kvazar(l.)
Kvazar(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Imazamoks (40 g/l preparata) ПРИМЕНА: KVAZAR је селективни, транслокациони хербицид, који се користи за сузбијање једногодишњих корова у усевима соје, пасуља, грашка, луцерке у заснивању и хибрида сунцокрета отпорних на imidazolinone, у количини: Соја:  1 – 1, 2 l/ha (10 - 12 ml на 100 m2) к...
4.050 din
Legat SP(30gr)
Legat SP(30gr) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Fosetil-aluminijum (800 g/kg preparata) ПРИМЕНА: LEGAT SP је cистемични фунгицид са протективним и куративним деловањем, који се користи у: 1. Усеву краставца за сузбијање проузроковача пламењаче краставца (Pseudoperonospora cubensis). Примењује се превентивно, од форми...
90 din
Legat SP(kg)
Legat SP(kg) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Fosetil-aluminijum (800 g/kg preparata) ПРИМЕНА: LEGAT SP је cистемични фунгицид са протективним и куративним деловањем, који се користи у: 1. Усеву краставца за сузбијање проузроковача пламењаче краставца (Pseudoperonospora cubensis). Примењује се превентивно, од форми...
1.600 din
Lunar(100ml)
Lunar(100ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kresoksim- metil (500 g/l preparata) Sistemični fungicid, sa jakim protektivnim, kurativnim, eridikativnim i dugim rezidualnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača bolesti u j...
1.060 din
Lunar(200ml)
Lunar(200ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kresoksim- metil (500 g/l preparata) Sistemični fungicid, sa jakim protektivnim, kurativnim, eridikativnim i dugim rezidualnim delovanjem, za suzbijanje prouzrokovača bolesti u j...
2.130 din
Mankogal-80 (1.kg)
Mankogal-80 (1.kg) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (800 g/kg preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. Nesisitemični fungicid, širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinog...
890 din
Mankogal-80 (250gr)
Mankogal-80 (250gr) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (800 g/kg preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. Nesisitemični fungicid, širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinog...
300 din
Mankogal-80 (25gr)
Mankogal-80 (25gr) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Mankozeb (800 g/kg preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. Nesisitemični fungicid, širokog spektra delovanja za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinog...
50 din
Metak 700SC(5.l)
Metak 700SC(5.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Metamitron (700 g/l preparata) ПРИМЕНА: METAK 700 SC je селективни системични хербицид за сузбијање једногодишњих широколисних корова у усеву шећерне репе. Време и количина примене:  једнократно у количини 3 - 4 l/ha (30-40 ml на 100 m2) када je шећерна репа у фази 2-6 листова (...
17.490 din
Metak 700SC(l.)
Metak 700SC(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Metamitron (700 g/l preparata) ПРИМЕНА: METAK 700 SC je селективни системични хербицид за сузбијање једногодишњих широколисних корова у усеву шећерне репе. Време и количина примене:  једнократно у количини 3 - 4 l/ha (30-40 ml на 100 m2) када je шећерна репа у фази 2-6 листова (...
3.910 din
Metod 480 SC (300ml)
Metod 480 SC (300ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kaptan (800 g/kg preparata) Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanjeprouzrokovača bolesti u voć...
340 din
Metod 480 SC (5.l)
Metod 480 SC (5.l) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kaptan (800 g/kg preparata) Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanjeprouzrokovača bolesti u voćarstvu SPEK...
4.430 din
Metod 480 SC (l.)
Metod 480 SC (l.) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kaptan (800 g/kg preparata) Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanjeprouzrokovača bolesti u voćarstvu SPEK...
940 din
Monosan herbi500(l.)
Monosan herbi500(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: 2, 4-D u obliku DMA soli (602, 05 g/l preparata) ili 2, 4-D (500 g/l preparata) ПРИМЕНА ПРИМЕНА ПРИМЕНА ПРИМЕНА ПРИМЕНА : MONOSAN HERBIMONOSAN HERBI MONOSAN HERBIMONOSAN HERBIMONOSAN HERBIMONOSAN HERBI MONOSAN HERBIMO...
540 din
Moto ekstra 850 (l.)
Moto ekstra 850 (l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: 2, 4-D u obliku 2, 4-D-2 etilheksilestra (850 g/l preparata) ПРИМЕНA: MOTO EKSTRA 850 се користи као селективни системични хербицид, намењен за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих широколисних корова у усеву: Силажног и меркантилног кукурза без подусева у количини: - 0...
930 din
Mural(20gr)
Mural(20gr) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Tribenuron - metil (750 g/kg preparata) ПРИМЕНА: MURAL је селективни, системични хербицид који се користи за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих широколисних корова у пшеници, уз додатак оквашивача, у количини: - 15 g/ha (0, 15 g нa 100 m2) + 0, 1% оквашивача Alteox T prima, третирањем кад...
519 din
Muver(100gr)
Muver(100gr) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Tiametoksam (100 g/kg preparata) + cis-trikoz-9-en (0, 5 g/kg preparata) ПРИМЕНА: MUVER је системични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем, који се користи за сузбијање одраслих облика мува (Мusca domestica - кућна мува и Stomoxys calcitrans - стајска му...
740 din
Muver(400gr)
Muver(400gr) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Tiametoksam (100 g/kg preparata) + cis-trikoz-9-en (0, 5 g/kg preparata) ПРИМЕНА: MUVER је системични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем, који се користи за сузбијање одраслих облика мува (Мusca domestica - кућна мува и Stomoxys calcitrans - стајска му...
3.450 din
Nadzor (50ml)
Nadzor (50ml) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Lambda - cihalotrin (100 g/l preparata) Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktni insekticid širokog spektra delovanja za primenu u oblasti javnog zd...
340 din
Nadzor 10WP(50gr)
Nadzor 10WP(50gr) Biocidi
AKTIVNA MATERIJA: Lambda-cihalotrin (100 g/kg preparata) ПРИМЕНА: NADZOR 10 WP је контактни инсектицид намењен за сузбијање црне бубашвабе (Blattа orientalis), смеђе бубашвабе (Blatella germanica), жутих мрава (Monomorium pharaonis), домаће муве (Musca domestica) и стајс...
340 din
Neon(300ml)
Neon(300ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Ciprodinil (300 g/l preparata) ПРИМЕНА: NEON је системичми фунгицид са протективним и куративним деловањем. Користи се у: Засаду јабуке: за сузбијање проузроковача чађаве пегавости и краставости плода (Venturia inаequalis), третирањем током вегетације, од отварања првих листова до завршетка цветања (...
1.460 din
Neon(l.)
Neon(l.) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Ciprodinil (300 g/l preparata) ПРИМЕНА: NEON је системичми фунгицид са протективним и куративним деловањем. Користи се у: Засаду јабуке: за сузбијање проузроковача чађаве пегавости и краставости плода (Venturia inаequalis), третирањем током вегетације, од отварања првих листова до завршетка цветања (...
4.050 din
Nu film 17(100ml)
Nu film 17(100ml) Pomoćna sredstva
помоћно средство (ађувант) у облику концентрата за емулзију - ЕС, жуте боје САСТАВ ПРЕПАРАТА: Активна материја: Генерички назив: PINOLEN - Хемијски назив (IUPAC): di – 1 – p - metan - Садржај: 960 ± 15 g/l - Техничка чистоћа: beta pinein polimer 73% - CAS број: 82657-04-3 ПРИМЕНА: NU FILM 17 се кор...
280 din
Pogledaj rezultate 97 to 120 od 182