Zaštita bilja

Nu film 17(100ml)
Nu film 17(100ml) Pomoćna sredstva
AKTIVNA MATERIJA: Pinolen (893 g/l preparata) ПРИМЕНА: NU FILM 17 се користи као помоћно средство (ађувант) ради: 1. Повећавања перзистентности (продужења фунгицидног деловања) и осигу- рања максималне ефикасности сваког третмана (повећањем покровности депозитом пестицида, заштитом од испаравања и...
280 din
Nu film 17(l.)
Nu film 17(l.) Pomoćna sredstva
AKTIVNA MATERIJA: Pinolen (893 g/l preparata) ПРИМЕНА: NU FILM 17 се користи као помоћно средство (ађувант) ради: 1. Повећавања перзистентности (продужења фунгицидног деловања) и осигу- рања максималне ефикасности сваког третмана (повећањем покровности депозитом пестицида, заштитом од испаравања и...
2.600 din
Nukleus(200ml)
Nukleus(200ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (500 g/l preparata) + metalaksil-M (37, 5 g/l preparata) ПРИМЕНА: NUKLEUS је cистемични и контактни фунгицид, са протективним и куратив- ним деловањем, који се користи у усеву: 1. Парадајза за сузбијање проузроковача пламењаче парадајза (Phytophthora...
700 din
Nukleus(l.)
Nukleus(l.) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Hlorotalonil (500 g/l preparata) + metalaksil-M (37, 5 g/l preparata) ПРИМЕНА: NUKLEUS је cистемични и контактни фунгицид, са протективним и куратив- ним деловањем, који се користи у усеву: 1. Парадајза за сузбијање проузроковача пламењаче парадајза (Phytophthora...
3.000 din
Okvir(8gr)
Okvir(8gr) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Tifensulfuron - metil (750 g/kg preparata) ПРИМЕНА: OKVIR је селективни, транслокациони хербицид. Користи се за сузбијање широколисних корова у усевима: 1. Силажног и меркантилног кукуруза, у количини 10-15 g/ha (0, 1-0, 15 g на 100 m2), уз додатак оквашивача (0, 2 % Alteox T prima или 0, 5...
510 din
Ostap(10.l)
Ostap(10.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) ПРИМЕНА: OSTAP се користи као селективни, контактни системични хербицид за сузбијање широколисних корова: - У усевима силажног и меркантилног кукуруза (без подусева), у количини 2 l/ha (20 ml на 100 m2), када к...
16.120 din
Ostap(l.)
Ostap(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) ПРИМЕНА: OSTAP се користи као селективни, контактни системични хербицид за сузбијање широколисних корова: - У усевима силажног и меркантилног кукуруза (без подусева), у количини 2 l/ha (20 ml на 100 m2), када к...
1.630 din
Pehar (100ml)
Pehar (100ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (400 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu SPE...
260 din
Pehar (300ml)
Pehar (300ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (400 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu SPE...
600 din
Pehar (l.)
Pehar (l.) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Pirimetanil (400 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. Sistemični fungicid sa protektivnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u vinogradarstvu SPE...
1.730 din
Pikogal plus(100ml)
Pikogal plus(100ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (300 g/l preparata) ПРИМЕНА: PIKOGAL PLUS је селективни, системични (транслокациони) хербицид, који се користи за сузбијање широколисних корова у засаду: - Шећерне репе, у количини од 0, 2-0, 4 l/ha (2-4 ml на 100 m2), третирањем када је шећерна репа у фази 2-4 листа (фазе 12-14 ВВ...
960 din
Pikogal plus(300ml)
Pikogal plus(300ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (300 g/l preparata) ПРИМЕНА: PIKOGAL PLUS је селективни, системични (транслокациони) хербицид, који се користи за сузбијање широколисних корова у засаду: - Шећерне репе, у количини од 0, 2-0, 4 l/ha (2-4 ml на 100 m2), третирањем када је шећерна репа у фази 2-4 листа (фазе 12-14 ВВ...
2.870 din
Pikogal plus(l.)
Pikogal plus(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Klopiralid (300 g/l preparata) ПРИМЕНА: PIKOGAL PLUS је селективни, системични (транслокациони) хербицид, који се користи за сузбијање широколисних корова у засаду: - Шећерне репе, у количини од 0, 2-0, 4 l/ha (2-4 ml на 100 m2), третирањем када је шећерна репа у фази 2-4 листа (фазе 12-14 ВВ...
8.880 din
Plamen(100ml)
Plamen(100ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Dikamba - DMA (577, 9 g/l preparata) ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: PLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMEN се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи као селективни транслокациони хербицид за...
340 din
Plamen(20.l)
Plamen(20.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Dikamba - DMA (577, 9 g/l preparata) ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: PLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMEN се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи као селективни транслокациони хербицид за...
22.110 din
Plamen(200ml)
Plamen(200ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Dikamba - DMA (577, 9 g/l preparata) ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: PLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMEN се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи као селективни транслокациони хербицид за...
680 din
Plamen(l.)
Plamen(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Dikamba - DMA (577, 9 g/l preparata) ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: ПРИМЕНА: PLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMENPLAMEN се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи се користи као селективни транслокациони хербицид за...
2.310 din
Plavo ulje (1.l)
Plavo ulje (1.l) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Bakar-oksihlorid (100 g/l preparata) + mineralno ulje (700 g/l preparata) Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktno insekto-akaro-fungicid za suzbijanje i...
850 din
Plavo ulje (200ml)
Plavo ulje (200ml) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Bakar-oksihlorid (100 g/l preparata) + mineralno ulje (700 g/l preparata) Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Kontaktno insekto-akaro-fungicid za suzbijanje i...
310 din
Polux(200ml)
Polux(200ml) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Deltametrin (25 g/l preparata) Polux је несистемични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем намењен за сузбијање житних пијавица у усеву стрних жита. ПРИМЕНА: Polux је несистемични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем. Користи се у усеву стрних жита за сузбијање ж...
540 din
Polux(l.)
Polux(l.) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Deltametrin (25 g/l preparata) Polux је несистемични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем намењен за сузбијање житних пијавица у усеву стрних жита. ПРИМЕНА: Polux је несистемични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем. Користи се у усеву стрних жита за сузбијање житних...
2.170 din
Promesa (200ml)
Promesa (200ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (250 g/l preparata) ПРИМЕНA: Promesa се користи као системични фунгицид са протективним и куративним деловањем за сузбијање проузроковача биљних болести, при концентрацији примене 0, 075 % (7, 5 ml у 10 l воде) у засадима: винове лозе за сузбијање проузроковача пламења...
2.100 din
Promesa (50ml)
Promesa (50ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (250 g/l preparata) ПРИМЕНA: Promesa се користи као системични фунгицид са протективним и куративним деловањем за сузбијање проузроковача биљних болести, при концентрацији примене 0, 075 % (7, 5 ml у 10 l воде) у засадима: винове лозе за сузбијање проузроковача пламења...
530 din
Promesa (l.)
Promesa (l.) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Azoksistrobin (250 g/l preparata) ПРИМЕНA: Promesa се користи као системични фунгицид са протективним и куративним деловањем за сузбијање проузроковача биљних болести, при концентрацији примене 0, 075 % (7, 5 ml у 10 l воде) у засадима: винове лозе за сузбијање проузроковача пламења...
8.750 din
Pogledaj rezultate 121 to 144 od 182