Zaštita bilja

Push 5(100gr)
Push 5(100gr) Biocidi
Aktivna materija: metaldehid 5% ПРИМЕНА: PUSH 5 је молусцид са контактним и дигестивним деловањем и користи се у вртовима, расадницима и повртњацима за сузбијање: великог пужа голаћа (Arion lusitanicus), малог црног пужа голаћа (Deroceras agreste) и малог сивог пужа голаћа (Deroceras agreste) посипањем у тра...
80 din
Push 5(500gr)
Push 5(500gr) Biocidi
Aktivna materija: metaldehid 5% ПРИМЕНА: PUSH 5 је молусцид са контактним и дигестивним деловањем и користи се у вртовима, расадницима и повртњацима за сузбијање: великог пужа голаћа (Arion lusitanicus), малог црног пужа голаћа (Deroceras agreste) и малог сивог пужа голаћа (Deroceras agreste) посипањем у тра...
390 din
Radar 300EW(l.)
Radar 300EW(l.) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (300 g/l preparata) ПРИМЕНА: RADAR 300 EW је несистемични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем, који се користи : 1. У засаду јабуке за сузбијање: - јабукиног смотавца (Cydia pomonella), у концентрацији 0, 25% (25 ml у 10 l воде) и у комбинацији са п...
1.350 din
Radar versus G(20.kg)
Radar versus G(20.kg) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (75 g/kg preparata ПРИМЕНА: RADAR VERSUS G је несистемични инсектицид-ларвицид са контактним и дигестивним деловањем и користи се за сузбијање скочибубажичњака (Agriotes spp.) у усевима: 1. шећерне репе у количини прмене 15-20 kg/ha (150-200 g на 100 m2 ), 2. сунцокре...
5.950 din
Radar versus G(kg)
Radar versus G(kg) Insekticidi
AKTIVNA MATERIJA: Hlorpirifos (75 g/kg preparata ПРИМЕНА: RADAR VERSUS G је несистемични инсектицид-ларвицид са контактним и дигестивним деловањем и користи се за сузбијање скочибубажичњака (Agriotes spp.) у усевима: 1. шећерне репе у количини прмене 15-20 kg/ha (150-200 g на 100 m2 ), 2. сунцокре...
310 din
Rafal 120 (1.l)
Rafal 120 (1.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kletodim (120 g/l preparata) ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korov...
1.860 din
Rafal 120 (100ml)
Rafal 120 (100ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kletodim (120 g/l preparata) ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korov...
360 din
Rafal 120 (5.l)
Rafal 120 (5.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kletodim (120 g/l preparata) ® Zaštićena robna marka kompanije Galenika-Fitofarmacija Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korov...
8.410 din
Rampa EC(200ml)
Rampa EC(200ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (360 g/l preparata) ПРИМЕНА: RAMPA EC је селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање усколисних и широколисних корова у усеву:  соје у количини 0, 75 l/ha (7, 5 ml на 100 m2), третирањем пре сетве уз обавезну инкорпорацију на 5-8 cm (непосредно после примене или на...
1.180 din
Rampa EC(l.)
Rampa EC(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Klomazon (360 g/l preparata) ПРИМЕНА: RAMPA EC је селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање усколисних и широколисних корова у усеву:  соје у количини 0, 75 l/ha (7, 5 ml на 100 m2), третирањем пре сетве уз обавезну инкорпорацију на 5-8 cm (непосредно после примене или на...
5.920 din
Rezon(10.l)
Rezon(10.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Terbutilazin (500 g/l preparata) ПРИМЕНА: REZON је селективни, транслокациони хербицид. Користи се за сузбијање једногодишњих широколисних корова у: 1. меркантилном и силажном кукурузу, после сетве, а пре ницања усева и корова или после ницања кукуруза до фазе трећег листа (фазе 00-13 ВВС...
8.730 din
Rezon(l.)
Rezon(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Terbutilazin (500 g/l preparata) ПРИМЕНА: REZON је селективни, транслокациони хербицид. Користи се за сузбијање једногодишњих широколисних корова у: 1. меркантилном и силажном кукурузу, после сетве, а пре ницања усева и корова или после ницања кукуруза до фазе трећег листа (фазе 00-13 ВВС...
920 din
Sekvenca (200ml)
Sekvenca (200ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (250 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. Sistemični fungicid sa protektivnim kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bol...
1.490 din
Sekvenca (50ml)
Sekvenca (50ml) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (250 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. Sistemični fungicid sa protektivnim kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bol...
430 din
Sekvenca (l.)
Sekvenca (l.) Fungicidi
AKTIVNA MATERIJA: Difenokonazol (250 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA a.d. Sistemični fungicid sa protektivnim kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bol...
6.440 din
Skaut(250ml)
Skaut(250ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Mezotrion (480 g/I preparata) РИМЕНА: SKAUT je селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање широколисних корова у усеву кукуруза у количини 0, 15-0, 25 l/ha (1, 5-2, 5 ml на 100 m2) уз додатак 0, 5% оквашивача Аlteox Wet 40, када је кукуруз у фази развоја од дру...
2.310 din
Skaut(l.)
Skaut(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Mezotrion (480 g/I preparata) РИМЕНА: SKAUT je селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање широколисних корова у усеву кукуруза у количини 0, 15-0, 25 l/ha (1, 5-2, 5 ml на 100 m2) уз додатак 0, 5% оквашивача Аlteox Wet 40, када је кукуруз у фази развоја од дру...
8.650 din
Spektrum((5.l)
Spektrum((5.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Fluazifop-p-butil (150 g/l preparata) ПРИМЕНА: SPEKTRUM је селетивни, транслокациони хербицид који се користи за сузбијање усколисних корова у усевимашећерне репе, сунцокрета, соје, кромпира, лука и засадима јабуке, крушке и дуње, у количини од:  0, 8-1, 3 l/ha (8-13 ml на 100 m2 )  0...
13.920 din
Spektrum((l.)
Spektrum((l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Fluazifop-p-butil (150 g/l preparata) ПРИМЕНА: SPEKTRUM је селетивни, транслокациони хербицид који се користи за сузбијање усколисних корова у усевимашећерне репе, сунцокрета, соје, кромпира, лука и засадима јабуке, крушке и дуње, у количини од:  0, 8-1, 3 l/ha (8-13 ml на 100 m2 )  0...
2.910 din
Talisman(10.l)
Talisman(10.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (40 g/l preparata) ПРИМЕНА: TALISMAN је селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање травних и неких широколисних корова у усеву кукуруза:  Једнократном применом, када усев кукуруза има 2-6 листова ( фазе 12-16 BBCHскале), у количини: а) 1 l/ha ( 10 m...
11.950 din
Talisman(300ml)
Talisman(300ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (40 g/l preparata) ПРИМЕНА: TALISMAN је селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање травних и неких широколисних корова у усеву кукуруза:  Једнократном применом, када усев кукуруза има 2-6 листова ( фазе 12-16 BBCHскале), у количини: а) 1 l/ha ( 10 m...
470 din
Talisman(l.)
Talisman(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Nikosulfuron (40 g/l preparata) ПРИМЕНА: TALISMAN је селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање травних и неких широколисних корова у усеву кукуруза:  Једнократном применом, када усев кукуруза има 2-6 листова ( фазе 12-16 BBCHскале), у количини: а) 1 l/ha ( 10 m...
1.270 din
Tangenta(l.)
Tangenta(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Sulkotrion (300 g/l preparata) ПРИМЕНА: TANGENTA је селективни транслокациони хербицид који се користи за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих усколисних и широколисних корова у усеву кукуруза у количини: а) 1 - 1, 5 l/ha, (10 - 15 ml на 100 m2 ) третирањем после сетве, а пре ницања усева; б) 1- 1,...
2.860 din
Tezis(100gr)
Tezis(100gr) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Metsulfuron - metil (600 g/kg preparata) ПРИМЕНА: TEZIS је селективни, транслокациони хербицид који се користи за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих широколисних корова у усеву пшенице и јечма. Примењује се фолијарно, третирањем усева од фазе 3 листа до појаве листа заставичара (фазе 13 – 3...
2.380 din
Pogledaj rezultate 145 to 168 od 182