Herbicidi

Basar(200ml.)
Basar(200ml.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: S-metolahlor (960 g/l preparata) ПРИМЕНА: BASAR је селективни хербицид, који се користи за сузбијање једногодишњих усколисних и широколисних корова на површинама за производњу кукуруза, соје, шећерне репе и сунцокрета третирањем земљишта после сетве, а пре ницања усева, када корови још нису...
520 din
Basar(l.)
Basar(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: S-metolahlor (960 g/l preparata) ПРИМЕНА: BASAR је селективни хербицид, који се користи за сузбијање једногодишњих усколисних и широколисних корова на површинама за производњу кукуруза, соје, шећерне репе и сунцокрета третирањем земљишта после сетве, а пре ницања усева, када корови још нису...
2.030 din
Bonaca(200ml)
Bonaca(200ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (359 g/l preparata) ПРИМЕНА: BONACA EC је селективни, транслокациони хербицид. Користи се за сузбијање широколисних корова у: 1. Засадима воћа и винове лозе, у количини 1, 5-2 l/ha (15-20 ml на 100 m2), када су корови у фази и...
1.000 din
Bonaca(5.l)
Bonaca(5.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (359 g/l preparata) ПРИМЕНА: BONACA EC је селективни, транслокациони хербицид. Користи се за сузбијање широколисних корова у: 1. Засадима воћа и винове лозе, у количини 1, 5-2 l/ha (15-20 ml на 100 m2), када су корови у фази и...
16.960 din
Bonaca(l.)
Bonaca(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila (359 g/l preparata) ПРИМЕНА: BONACA EC је селективни, транслокациони хербицид. Користи се за сузбијање широколисних корова у: 1. Засадима воћа и винове лозе, у количини 1, 5-2 l/ha (15-20 ml на 100 m2), када су корови у фази и...
3.570 din
Disk(5.l)
Disk(5.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Flurohloridon (250 g/l preparata) ПРИМЕНА: DISK је селективни хербицид, који се користи за сузбијање једногодишњих усколисних и широколисних корова у усеву сунцокрета третирањем земљишта после сетве, а пре ницања усева и корова у количини: Сунцокрет: 2 - 4 l/ha (20 – 40 ml на 100 m2) Утрошак вод...
9.740 din
Disk(l.)
Disk(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Flurohloridon (250 g/l preparata) ПРИМЕНА: DISK је селективни хербицид, који се користи за сузбијање једногодишњих усколисних и широколисних корова у усеву сунцокрета третирањем земљишта после сетве, а пре ницања усева и корова у количини: Сунцокрет: 2 - 4 l/ha (20 – 40 ml на 100 m2) Утрошак вод...
2.090 din
Galbenon(10.l)
Galbenon(10.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Bentazon u obliku Na-soli (480 g/l preparata) ПРИМЕНА: GALBENON се користи се као селективни, контактни хербицид за сузбијање тек изниклих широколисних корова, у усеву: Стрних жита (пшеница, јечам, овас) у количини: - 4 l/ha (40 ml на 100 m2), када су стрна жита у фази бокорења (фазе...
19.820 din
Galbenon(l.)
Galbenon(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Bentazon u obliku Na-soli (480 g/l preparata) ПРИМЕНА: GALBENON се користи се као селективни, контактни хербицид за сузбијање тек изниклих широколисних корова, у усеву: Стрних жита (пшеница, јечам, овас) у количини: - 4 l/ha (40 ml на 100 m2), када су стрна жита у фази бокорења (фазе...
2.060 din
Glifol (1.l)
Glifol (1.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih uskolisih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepolj...
580 din
Glifol (10.l)
Glifol (10.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih uskolisih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepolj...
5.680 din
Glifol (100ml)
Glifol (100ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih uskolisih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepolj...
130 din
Glifol (300ml)
Glifol (300ml) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Glifosat–IPA so (480 g/l preparata) Proizvođač: GALENIKA FITOFARMACIJA Totalni herbicid za suzbijanje višegodišnjih uskolisih i širokolisnih korova na poljoprivrednim i nepolj...
260 din
Globus EC(5.l)
Globus EC(5.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kvizalofop-P-etil (50 g/l preparata) ПРИМЕНА: GLOBUS EC се користи као системични транслокациони хербицид за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих усколисних корова у усевима: Соје, сунцокрета, кромпира, шећерне репе и уљане репице у количини:  0, 5 – 1, 5 l/ha (5 – 15 ml на 100 m2) за с...
7.430 din
Globus EC(l.)
Globus EC(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Kvizalofop-P-etil (50 g/l preparata) ПРИМЕНА: GLOBUS EC се користи као системични транслокациони хербицид за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих усколисних корова у усевима: Соје, сунцокрета, кромпира, шећерне репе и уљане репице у количини:  0, 5 – 1, 5 l/ha (5 – 15 ml на 100 m2) за с...
1.500 din
Kvazar(l.)
Kvazar(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Imazamoks (40 g/l preparata) ПРИМЕНА: KVAZAR је селективни, транслокациони хербицид, који се користи за сузбијање једногодишњих корова у усевима соје, пасуља, грашка, луцерке у заснивању и хибрида сунцокрета отпорних на imidazolinone, у количини: Соја:  1 – 1, 2 l/ha (10 - 12 ml на 100 m2) к...
4.050 din
Metak 700SC(5.l)
Metak 700SC(5.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Metamitron (700 g/l preparata) ПРИМЕНА: METAK 700 SC je селективни системични хербицид за сузбијање једногодишњих широколисних корова у усеву шећерне репе. Време и количина примене:  једнократно у количини 3 - 4 l/ha (30-40 ml на 100 m2) када je шећерна репа у фази 2-6 листова (...
17.490 din
Metak 700SC(l.)
Metak 700SC(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Metamitron (700 g/l preparata) ПРИМЕНА: METAK 700 SC je селективни системични хербицид за сузбијање једногодишњих широколисних корова у усеву шећерне репе. Време и количина примене:  једнократно у количини 3 - 4 l/ha (30-40 ml на 100 m2) када je шећерна репа у фази 2-6 листова (...
3.910 din
Monosan herbi500(l.)
Monosan herbi500(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: 2, 4-D u obliku DMA soli (602, 05 g/l preparata) ili 2, 4-D (500 g/l preparata) ПРИМЕНА ПРИМЕНА ПРИМЕНА ПРИМЕНА ПРИМЕНА : MONOSAN HERBIMONOSAN HERBI MONOSAN HERBIMONOSAN HERBIMONOSAN HERBIMONOSAN HERBI MONOSAN HERBIMO...
540 din
Moto ekstra 850 (l.)
Moto ekstra 850 (l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: 2, 4-D u obliku 2, 4-D-2 etilheksilestra (850 g/l preparata) ПРИМЕНA: MOTO EKSTRA 850 се користи као селективни системични хербицид, намењен за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих широколисних корова у усеву: Силажног и меркантилног кукурза без подусева у количини: - 0...
930 din
Mural(20gr)
Mural(20gr) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Tribenuron - metil (750 g/kg preparata) ПРИМЕНА: MURAL је селективни, системични хербицид који се користи за сузбијање једногодишњих и вишегодишњих широколисних корова у пшеници, уз додатак оквашивача, у количини: - 15 g/ha (0, 15 g нa 100 m2) + 0, 1% оквашивача Alteox T prima, третирањем кад...
519 din
Okvir(8gr)
Okvir(8gr) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Tifensulfuron - metil (750 g/kg preparata) ПРИМЕНА: OKVIR је селективни, транслокациони хербицид. Користи се за сузбијање широколисних корова у усевима: 1. Силажног и меркантилног кукуруза, у количини 10-15 g/ha (0, 1-0, 15 g на 100 m2), уз додатак оквашивача (0, 2 % Alteox T prima или 0, 5...
510 din
Ostap(10.l)
Ostap(10.l) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) ПРИМЕНА: OSTAP се користи као селективни, контактни системични хербицид за сузбијање широколисних корова: - У усевима силажног и меркантилног кукуруза (без подусева), у количини 2 l/ha (20 ml на 100 m2), када к...
16.120 din
Ostap(l.)
Ostap(l.) Herbicidi
AKTIVNA MATERIJA: Bentazon (320 g/l preparata) + dikamba (90 g/l preparata) ПРИМЕНА: OSTAP се користи као селективни, контактни системични хербицид за сузбијање широколисних корова: - У усевима силажног и меркантилног кукуруза (без подусева), у количини 2 l/ha (20 ml на 100 m2), када к...
1.630 din
View results 1 to 24 from 53